Hội nghị tổng kết hoạt động Vitas 2022 – Phát triển bền vững

Ngày 16/12, tại Tp. HCM, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Vitas 2022. Hội nghị đã đánh giá tình hình dệt may Việt Nam và thế giới trong năm 2022, đồng thời đưa ra dự báo và kế hoạch phát triển ngành năm 2023.

Với chủ đề “Vượt qua thửu thách – Phát triển bền vững – Hướng tới tương lai ”, tại Hội nghị, các thành viên Vitas đã thông tin về tình hình dệt may các nước trên thế giới, tập trung thảo luận, chia sẻ các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp dệt may tồn tại và phát triển trên cơ sở hợp tác, chủ động tham gia chuỗi cung ứng, tận dụng các lợi thế cạnh tranh sẵn có của các nền kinh tế.

Với chiến lược giải pháp của Chính phủ vừa mở cửa phát triển kinh tế tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn đứng trước những khó khăn thách thức như: lạm phát cao, sức mua toàn cầu giảm và các vấn đề địa chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh… Bên cạnh đó, yêu cầu khắt khe của khách hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ, điều chỉnh chính sách của các nhãn hàng phát triển bền vững xanh hóa, tiết kiệm năng lượng, khí thải…

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và sẽ hướng tới năm 2023 phát triển bền vững hơn.

TIN TỨC KHÁC